Select Page

Tidsimplementering

Tidplan för implementering

Permakulturdesign

Använd din energi väl

Det är viktigt att inte bränna ut sig, därför är det också viktigt att det finns en plan för implementering av designen och att den är SMART. 

M Lewis

Certifierad Permakulturdesigner

Att skapa en 

Permakulturdesign

Att få saker på plats och låta alla element få bli verklighet är inte alls självklart. Det gäller att planera väl och att skapa tid för implementering av sina drömmar, annars kommer de att förbli drömmar utan förankring i verklighetens vardag.

Tidsimplementering 

En av de viktigaste sakerna är att sätta smarta mål.

Det skall vara enkelt och det skall vara möjligt, annars blir det inte gjort. 

Här kan du läsa mer om detta sätt att sätta upp sina mål och hur man sedan fortsätter arbetet med att ta hand om designen och upprätthålla den på ett smart sätt med hjälp av “Perma-Lean”…

Resurser och Flöden

Resursen & Flöden

Västergården
 

Gårdens & Omgivningens resurser

En hel del flöden ifrån och till platsen finns i både fysisk och icke-fysisk form. Här är de resurser och de flöden som vi ser nu innan gården och gårdens permakulturdesign börjar ta form.

Att förstå och tänka i “Resurser” 

Att se det på gården och i omgivningen som möjligheter till resurser är ett sätt som också ökar idéerna kring återbruk och att värdesätta saker och icke fysiska ting på en helt ny nivå.

Fysiska resursflöden till & från platsen

Just nu under ”Uppbyggnadsfasen av gården är det fysiska inflödet mest i form av byggnadsmaterial och fysiska gåvor från nära och kära för att skapa ett livsverk. Det vi idag får från gården är avkastning från tidigare insats.

Till Platsen
 • Vad
 • El
 • Byggmaterial
 • Livsmedel/Mat
 • Plantor
 • Gödsel
 • Foder
 • Drivmedel
Från Platsen
 • Gödsel
 • Ägg
 • Avelsfåglar
 • Sopor
 • Avloppsvatten
 • Kött

Icke fysiska resursflöden till & från platsen

Icke fysiska resurser är idag till största delen ett flöde av tid pengar och energi, olika mycket olika månader och från platsen även genererad positiv energi och livskvalité

Till Platsen
 • Tid 
 • Pengar
 • Energi / EL
Från Platsen
 • Tid genom lönearbete
 • Pengar – Utgifter för drift, underhåll, renovering
 • Kunskaper som delas på soc. media
 • Livskvalité
 • Positiv energi & Glädje

Resurser som används regelbundet på platsen

Resurser på gården

Fysiska
 • Vatten
 • Odlingsjord
 • Kompost
 • Verktyg / Redskaop
 • Träd om det behövs
 • Vänners arbetskraft
Icke fysiska
 • Internet
 • Boendes vilja att utvecklas
 • Vänners goda energier och råd
 • Skaparenergin hos boende

Kunskaper och färdigheter

Icke fysiska resurser är idag till största delen ett flöde av tid pengar och energi, olika mycket olika månader och från platsen även genererad positiv energi och livskvalité

Kunskaper & Färdigheter hos boende på platsen
 • Odlingskunskap
 • Kunskap om beskäring trädoch buskar
 • Växtfärgning
 • Slaktkunskaper
 • Kunskap i att stycka kött och ta hand om inälvsmat
 • Matförädling
 • Matlagning för stora grupper
 • Vild matidentifiering och tillagning
 • Miljövänliga utomhus- och inomhusfärger
 • Presentationer
 • Svampkunskaper (plocka & ta hand om)
 • Rörmokarkunskaper
 • Interiörsnickeri
 • Möbelrenovering
 • Webbdesigner
 • SäljareMarknadschefs utb.
 • Digitalt socialmedia
 • Företagsekonomi
 • Administration
 • Trädgårdsodling
 • Akutsjukvård / Vård
 • HLR utbildad
 • Leg. Sjuksköterska
 • Byggnadskunskap (hus)
 • Försäljning
 • Renovering av gamla byggnader
 • El-kunskaper
 • Plantering
 • Kunskap i att ta hand om djurfoder från mark & skog (sly, hö, torkning av nässlor mm).
 • Djurhållning, flera olika sorters djur
 • Gjutning
 • Saftning & syltning
 • Fermentering
 • Torkning av mat
 • Konditorkunskaper (bakning, mjukt och hårt bröd, kakor m.m.)
 • Att hålla i utbildningar
 • PDC

Outnyttjade resurser på platsen

Platsens ännu outnyttjade resurser.

Fysiska
 • Regnvatten
 • Ängar
 • Sol
 • Skogsavsnitt
 • Loven
 • Lillstugan
Icke fysiska
 • Kompetenser

Resurser i omgivningen

Resurser i den närmaste omgivningen

Fysiska
 • Fantastiska vänner med samma intressen
 • Tåg
 • Skola
 • Affärer
 • Bygdegård
 • Badstrand
 • Biodlarförening i närheten
 • Sågverk
 • Skog
 • Skidspår
Icke fysiska
 • Grannar med kunskaper och kompetens
 • Energi och glädje hos de snälla grannarna

Resurser som saknas

Resurser som vi saknar som skall arbetas vidare på…

Fysiska
 • Konstruktioner
 • Trädgårdsland
 • Bikupor & Bin
 • Insynsskydd
 • Vindskydd
Icke fysiska
 • Tid (beroende på hur fort man vill ha saker klart)

Geologiska Begivenheter

Platsdata

Geografiska förutsättningar

Västra Granhed, Södermanland

Odlingslandskapets geografiska förutsättningar för gården har sammanställts utifrån data från SLU, SGU, SMHI av WMO definierade normalperioden 1961- 1990. Odlingszoner är hämtade från “Riksförbundet Svensk Trädgård” webb sida. Lantmäteriet och väderstationen i Floda. Provtagningar på jord och vatten samt personliga studier på gården har varit viktiga. Även appen Sun Seeker som komplement till observation kring solens rörelser och skapande av skuggor har varit till stort stöd.

M Lewis

Certifierad Permakulturdesigner

Resurser och Flöden

  Gårdens & Omgivningens resurser En hel del flöden ifrån och till platsen finns i både fysisk och icke-fysisk form. Här är de resurser och de flöden som vi ser nu innan gården och gårdens permakulturdesign börjar ta form. Att förstå och tänka i...

Zoner

    Rörelsemönster Rörelsemönstret skiljer sig oftast åt på en tomt under året och ju mer gården utvecklas ju mer kommer våra mönster och Permakulturzoner  förändras. .M Lewis Certifierad Permakulturdesigner Mönster Förändring skapar mönsterKöpet går...

Vision och Inriktningar

Att bygga en framtid Efter att aktörernas intervjuer analyserats ytterligare en gång och ny information framkommit sedan det gjordes för första gången ett år tidigare har består visionen men den har fått en ny betydelse och de olika nyckelorden kommer få ny...

Övergripande

Microklimat

Västergårdens marker spänner över områden med olika typer av mikroklimat. Från norr till söder har områdena döpas till: Skogshagen, Norra bergsskogen, Skogsträdgården, Södra bergsskogen, Fälthagen och Åstranden.

Man kan konstatera att det är en tillgång i sig att alla dessa mikroklimat finns att tillgå på gården. Det ger brukarna möjlighet att hitta lämpliga mikroklimatnischer under årets säsongsvariationer, vid ihållande säsongsotypiskt väder och då makroklimatet förändras över tid.

Gårdens olika platser har helt olika typer av mikroklimat vilka kommer att på sikt beskrivas i detalj på webbplatsen, då samma typer av växter träd är placerade i de olika områdena och kan komma att skilja sig i utveckling pga detta. 

Alla områden med sina specifika förutsättningar tillför gården värde i ett varierat landskap och ska därför inte glömmas bort. 

 

Västergården 

N 59° 6’ 53’’, E 16° 25’ 42

Gården med marken ligger på 50 m höjd över havet. Gårdens platskoordinater är N 59° 6’ 53’’, E 16° 25’ 42’’ och är belägen Södermanlands Län i Katrineholms kommun, angränsande till Flens kommun. Fastigheten har adress Västra Granhed Västergården 1. 

Vid start av skogsträdgårdens permakulturdesign har platsen en årsnederbörd på ca 600 mm med 30 mm fördelning/månad och med 25 mm nedkommande i form av snö. Nederbörden under vegetationsperioden är 350 – 400 mm och årsavdunstningen är ca 400 mm med potentiell årsavdunstning på 600 mm.

Grundvattennivåerna (både i små och stora magasin i Södermanland ligger just nu mycket under det normala.  Detta betyder att regnvatten-skörd är av mycket stor vikt och även återanvändning av vatten är viktigt att tänka på i detta område.

Årsmedeltemperaturen är 5°C med en medeltemperatur i januari på 4°C och juli på 15°C. Platsen har 950 soldagar, 40 klara dagar, 180 mulna dagar med en medlemolninghet på 65%.

Odlingszonen är 3. Sista nattfrosten skiljer sig från år till år men snittat landar den på 1 maj och den första besöker oss 1 oktober.

Temperatursumman beräknat på Breddgrad och nöjd över havet är, 1340 dygnsgrader ºC .

Zoner

Rörelsemönster på gården

Zoner

 

Rörelsemönster

Rörelsemönstret skiljer sig oftast åt på en tomt under året och ju mer gården utvecklas ju mer kommer våra mönster och Permakulturzoner  förändras.

.

M Lewis

Certifierad Permakulturdesigner

Mönster

Förändring skapar mönster

Höst 2016

Köpet går igenom September, under Oktober emottar vi nycklar och den 27 November går flyttlasset & vi installerar oss i huset.

Vår, sommar, höst 2017

Ett antal fruktträd blir planterade efter vårt bröllop på våren vilket förändrar rörelsemönstret i trädgården under årstiderna. 

Vinter 2016

Under vintern rör vi oss mest kring huset under första året, vi hämtar posten och hänger i snön i nedre trädgården.

Vinter 2017

Rörelsemönstret återgår till det ursprungliga under vintern och vi hänger mest i och runt huset med fokus på renovering. 

Utveckling

Ger nya mönster

Vision och Inriktningar

Vision & Inriktningar

en resa med glädje

Att bygga en framtid

Efter att aktörernas intervjuer analyserats ytterligare en gång och ny information framkommit sedan det gjordes för första gången ett år tidigare har består visionen men den har fått en ny betydelse och de olika nyckelorden kommer få ny underliggande information. Eftersom vi bor på platsen och är på platsen dagligen är det lätt att se vad som är möjligt för oss och utmynnar nu i  ledorden; Inspiration, levande landsbygd, självhushållning och inkomstkälla. Utifrån denna gemensamma värdegrund skapades visionen.

 

Vision

Vi skapar en vacker inspirerande plats fylld av glädje och livskvalité med både privat sfär och utrymme för familj, vänner och besökare. 

Gården är självbärande genom självhushållning och näringsverksamhet, där våra olika intressen och personligheter har frihet att samexistera och förverkliga sig i flera riktningar.

Platsens resurser och naturens välbefinnande med rik mångfald bland växter och pollinerare skall få öka i takt med att vi bygger platsens resurser och inspirerar till en hållbar livsstil för en hållbar samhällsutveckling.

 

Inriktningar

Vägvisare mot målet

Tydliga målbilder konkretiserades och avgränsades till de viktigaste verktygen för att uppnå visionen. För att framgångsrikt arbeta i rätt riktning, på kort och på lång sikt, definierades fyra inriktningar som skall visa vägen mot målet.

Ekonomi

01

Vi vill endast delvis lönearbeta och resterande del av inkomster skall gården generera i form av minskade utgifter och kreativt företagande

Utbildning

02

Vi vill sprida kunskap och influera människor att leva mer hållbart och självständigt. Inspirera och dela kunskaper om Permakulturen och dess design

Självhushållning

03

Vi vill producera mat för både oss själva och för våra vänner och besökare i så stor utsträckning som möjligt. Vi vill vara med och skapa en levande landsbygd 

Livskvalité

04

Vi vill skapa en estetisk vacker plats där vi har meningsfull fritidssysselsättning. Vi vill också skapa en plats som skall fylla andra med glädje då de passerar platsen

Klimatfrågan är också vår…

Vår vision och våra inriktningar har fallit på plats efter långa dialoger om miljön, de naturliga ekologiska kretsloppen som finns, behovet att ta hand om naturen och jorden för framtidens skull men också behovet att ta hand om människan och dela på alla resurser på ett balanserat sätt med rättvis fördelning. Detta för att vi känner att våra unga vuxna, våra barn och barnbarn också måste ha en välmående värld i framtiden.