Välj en sida

Behovsinventering

Intervjuer

Behov & Önskningar 

När man gör en behovsinventering inför en permakulturdesign tar man reda på allt som är viktigt hos aktörerna / människorna på platsen för att kunna se i vilken riktning designen skall skapas. Vi har ett syfte och vi använder oss av en metod.

 I vårt fall är det en dröm jag haft under många år som skall få bli verklighet och min man finns med i varje steg på vägen för att dela glädjen det ger oss och vår familj.

 

M Lewis

Certifierad Permakulturdesigner

Syfte 

Syftet med projekt Permakultur Västergården var från början att använda mig av de lärdomar och verktyg som kursen Permakulturdesign tillhandahöll och att projektet skulle utmynna i en faktisk start av en design som jag och min man skulle kunna förverkliga, använda och utveckla. Idag har även syftet utvecklats. Idag är syftet med projektet att en dag stå med mitt dokument som Diplomerad Permakulturdesigner med allt vad det innebär i handen. Jag har i min vidareutveckling av designen utgått från platsens förutsättningar och den vision som togs fram baserat på den information som framkom i intervjuer som genomfördes. Utifrån visionen vaskades det fram fyra inriktningar.

Metod 

Platsens förutsättningar har observerats sedan hösten 2016. Utöver detta har information samlats in från olika databaser. Metoden innefattar även djupintervjuer av aktörerna / människorna på platsen samt ytterligare intervjuer med deras barn. Dessa sammanvägda intryck har nu konkretiserats i det nya projektet. I analysprocessen och i arbetet att ta fram vision och inriktningar har vi kunnat gå tillbaka till våra insamlade data och material när vi behövt.

Genomförandet av själva designen är ett arbete som ligger på Mrs Lewis, med stöd och support av Mr Lewis.