Hur väljer man sina sorter, varför väljer man sina sorter? För mig beror valen på sorterna i min trädgård av en eller flera av fyra delar... Först och främst vad som fungerar i vår odlingszon (3),  för det andra jag tycker är gott, den tredje delen är vad jag är...

läs mer