Select Page

Resurser och Flöden

Resursen & Flöden

Västergården
 

Gårdens & Omgivningens resurser

En hel del flöden ifrån och till platsen finns i både fysisk och icke-fysisk form. Här är de resurser och de flöden som vi ser nu innan gården och gårdens permakulturdesign börjar ta form.

Att förstå och tänka i “Resurser” 

Att se det på gården och i omgivningen som möjligheter till resurser är ett sätt som också ökar idéerna kring återbruk och att värdesätta saker och icke fysiska ting på en helt ny nivå.

Fysiska resursflöden till & från platsen

Just nu under ”Uppbyggnadsfasen av gården är det fysiska inflödet mest i form av byggnadsmaterial och fysiska gåvor från nära och kära för att skapa ett livsverk. Det vi idag får från gården är avkastning från tidigare insats.

Till Platsen
 • Vad
 • El
 • Byggmaterial
 • Livsmedel/Mat
 • Plantor
 • Gödsel
 • Foder
 • Drivmedel
Från Platsen
 • Gödsel
 • Ägg
 • Avelsfåglar
 • Sopor
 • Avloppsvatten
 • Kött

Icke fysiska resursflöden till & från platsen

Icke fysiska resurser är idag till största delen ett flöde av tid pengar och energi, olika mycket olika månader och från platsen även genererad positiv energi och livskvalité

Till Platsen
 • Tid 
 • Pengar
 • Energi / EL
Från Platsen
 • Tid genom lönearbete
 • Pengar – Utgifter för drift, underhåll, renovering
 • Kunskaper som delas på soc. media
 • Livskvalité
 • Positiv energi & Glädje

Resurser som används regelbundet på platsen

Resurser på gården

Fysiska
 • Vatten
 • Odlingsjord
 • Kompost
 • Verktyg / Redskaop
 • Träd om det behövs
 • Vänners arbetskraft
Icke fysiska
 • Internet
 • Boendes vilja att utvecklas
 • Vänners goda energier och råd
 • Skaparenergin hos boende

Kunskaper och färdigheter

Icke fysiska resurser är idag till största delen ett flöde av tid pengar och energi, olika mycket olika månader och från platsen även genererad positiv energi och livskvalité

Kunskaper & Färdigheter hos boende på platsen
 • Odlingskunskap
 • Kunskap om beskäring trädoch buskar
 • Växtfärgning
 • Slaktkunskaper
 • Kunskap i att stycka kött och ta hand om inälvsmat
 • Matförädling
 • Matlagning för stora grupper
 • Vild matidentifiering och tillagning
 • Miljövänliga utomhus- och inomhusfärger
 • Presentationer
 • Svampkunskaper (plocka & ta hand om)
 • Rörmokarkunskaper
 • Interiörsnickeri
 • Möbelrenovering
 • Webbdesigner
 • SäljareMarknadschefs utb.
 • Digitalt socialmedia
 • Företagsekonomi
 • Administration
 • Trädgårdsodling
 • Akutsjukvård / Vård
 • HLR utbildad
 • Leg. Sjuksköterska
 • Byggnadskunskap (hus)
 • Försäljning
 • Renovering av gamla byggnader
 • El-kunskaper
 • Plantering
 • Kunskap i att ta hand om djurfoder från mark & skog (sly, hö, torkning av nässlor mm).
 • Djurhållning, flera olika sorters djur
 • Gjutning
 • Saftning & syltning
 • Fermentering
 • Torkning av mat
 • Konditorkunskaper (bakning, mjukt och hårt bröd, kakor m.m.)
 • Att hålla i utbildningar
 • PDC

Outnyttjade resurser på platsen

Platsens ännu outnyttjade resurser.

Fysiska
 • Regnvatten
 • Ängar
 • Sol
 • Skogsavsnitt
 • Loven
 • Lillstugan
Icke fysiska
 • Kompetenser

Resurser i omgivningen

Resurser i den närmaste omgivningen

Fysiska
 • Fantastiska vänner med samma intressen
 • Tåg
 • Skola
 • Affärer
 • Bygdegård
 • Badstrand
 • Biodlarförening i närheten
 • Sågverk
 • Skog
 • Skidspår
Icke fysiska
 • Grannar med kunskaper och kompetens
 • Energi och glädje hos de snälla grannarna

Resurser som saknas

Resurser som vi saknar som skall arbetas vidare på…

Fysiska
 • Konstruktioner
 • Trädgårdsland
 • Bikupor & Bin
 • Insynsskydd
 • Vindskydd
Icke fysiska
 • Tid (beroende på hur fort man vill ha saker klart)

Geologiska Begivenheter

Platsdata

Geografiska förutsättningar

Västra Granhed, Södermanland

Odlingslandskapets geografiska förutsättningar för gården har sammanställts utifrån data från SLU, SGU, SMHI av WMO definierade normalperioden 1961- 1990. Odlingszoner är hämtade från “Riksförbundet Svensk Trädgård” webb sida. Lantmäteriet och väderstationen i Floda. Provtagningar på jord och vatten samt personliga studier på gården har varit viktiga. Även appen Sun Seeker som komplement till observation kring solens rörelser och skapande av skuggor har varit till stort stöd.

M Lewis

Certifierad Permakulturdesigner

Resurser och Flöden

  Gårdens & Omgivningens resurser En hel del flöden ifrån och till platsen finns i både fysisk och icke-fysisk form. Här är de resurser och de flöden som vi ser nu innan gården och gårdens permakulturdesign börjar ta form. Att förstå och tänka i...

Zoner

    Rörelsemönster Rörelsemönstret skiljer sig oftast åt på en tomt under året och ju mer gården utvecklas ju mer kommer våra mönster och Permakulturzoner  förändras. .M Lewis Certifierad Permakulturdesigner Mönster Förändring skapar mönsterKöpet går...

Vision och Inriktningar

Att bygga en framtid Efter att aktörernas intervjuer analyserats ytterligare en gång och ny information framkommit sedan det gjordes för första gången ett år tidigare har består visionen men den har fått en ny betydelse och de olika nyckelorden kommer få ny...

Övergripande

Microklimat

Västergårdens marker spänner över områden med olika typer av mikroklimat. Från norr till söder har områdena döpas till: Skogshagen, Norra bergsskogen, Skogsträdgården, Södra bergsskogen, Fälthagen och Åstranden.

Man kan konstatera att det är en tillgång i sig att alla dessa mikroklimat finns att tillgå på gården. Det ger brukarna möjlighet att hitta lämpliga mikroklimatnischer under årets säsongsvariationer, vid ihållande säsongsotypiskt väder och då makroklimatet förändras över tid.

Gårdens olika platser har helt olika typer av mikroklimat vilka kommer att på sikt beskrivas i detalj på webbplatsen, då samma typer av växter träd är placerade i de olika områdena och kan komma att skilja sig i utveckling pga detta. 

Alla områden med sina specifika förutsättningar tillför gården värde i ett varierat landskap och ska därför inte glömmas bort. 

 

Västergården 

N 59° 6’ 53’’, E 16° 25’ 42

Gården med marken ligger på 50 m höjd över havet. Gårdens platskoordinater är N 59° 6’ 53’’, E 16° 25’ 42’’ och är belägen Södermanlands Län i Katrineholms kommun, angränsande till Flens kommun. Fastigheten har adress Västra Granhed Västergården 1. 

Vid start av skogsträdgårdens permakulturdesign har platsen en årsnederbörd på ca 600 mm med 30 mm fördelning/månad och med 25 mm nedkommande i form av snö. Nederbörden under vegetationsperioden är 350 – 400 mm och årsavdunstningen är ca 400 mm med potentiell årsavdunstning på 600 mm.

Grundvattennivåerna (både i små och stora magasin i Södermanland ligger just nu mycket under det normala.  Detta betyder att regnvatten-skörd är av mycket stor vikt och även återanvändning av vatten är viktigt att tänka på i detta område.

Årsmedeltemperaturen är 5°C med en medeltemperatur i januari på 4°C och juli på 15°C. Platsen har 950 soldagar, 40 klara dagar, 180 mulna dagar med en medlemolninghet på 65%.

Odlingszonen är 3. Sista nattfrosten skiljer sig från år till år men snittat landar den på 1 maj och den första besöker oss 1 oktober.

Temperatursumman beräknat på Breddgrad och nöjd över havet är, 1340 dygnsgrader ºC .

Zoner

Rörelsemönster på gården

Zoner

 

Rörelsemönster

Rörelsemönstret skiljer sig oftast åt på en tomt under året och ju mer gården utvecklas ju mer kommer våra mönster och Permakulturzoner  förändras.

.

M Lewis

Certifierad Permakulturdesigner

Mönster

Förändring skapar mönster

Höst 2016

Köpet går igenom September, under Oktober emottar vi nycklar och den 27 November går flyttlasset & vi installerar oss i huset.

Vår, sommar, höst 2017

Ett antal fruktträd blir planterade efter vårt bröllop på våren vilket förändrar rörelsemönstret i trädgården under årstiderna. 

Vinter 2016

Under vintern rör vi oss mest kring huset under första året, vi hämtar posten och hänger i snön i nedre trädgården.

Vinter 2017

Rörelsemönstret återgår till det ursprungliga under vintern och vi hänger mest i och runt huset med fokus på renovering. 

Utveckling

Ger nya mönster

Vision och Inriktningar

Vision & Inriktningar

en resa med glädje

Att bygga en framtid

Efter att aktörernas intervjuer analyserats ytterligare en gång och ny information framkommit sedan det gjordes för första gången ett år tidigare har består visionen men den har fått en ny betydelse och de olika nyckelorden kommer få ny underliggande information. Eftersom vi bor på platsen och är på platsen dagligen är det lätt att se vad som är möjligt för oss och utmynnar nu i  ledorden; Inspiration, levande landsbygd, självhushållning och inkomstkälla. Utifrån denna gemensamma värdegrund skapades visionen.

 

Vision

Vi skapar en vacker inspirerande plats fylld av glädje och livskvalité med både privat sfär och utrymme för familj, vänner och besökare. 

Gården är självbärande genom självhushållning och näringsverksamhet, där våra olika intressen och personligheter har frihet att samexistera och förverkliga sig i flera riktningar.

Platsens resurser och naturens välbefinnande med rik mångfald bland växter och pollinerare skall få öka i takt med att vi bygger platsens resurser och inspirerar till en hållbar livsstil för en hållbar samhällsutveckling.

 

Inriktningar

Vägvisare mot målet

Tydliga målbilder konkretiserades och avgränsades till de viktigaste verktygen för att uppnå visionen. För att framgångsrikt arbeta i rätt riktning, på kort och på lång sikt, definierades fyra inriktningar som skall visa vägen mot målet.

Ekonomi

01

Vi vill endast delvis lönearbeta och resterande del av inkomster skall gården generera i form av minskade utgifter och kreativt företagande

Utbildning

02

Vi vill sprida kunskap och influera människor att leva mer hållbart och självständigt. Inspirera och dela kunskaper om Permakulturen och dess design

Självhushållning

03

Vi vill producera mat för både oss själva och för våra vänner och besökare i så stor utsträckning som möjligt. Vi vill vara med och skapa en levande landsbygd 

Livskvalité

04

Vi vill skapa en estetisk vacker plats där vi har meningsfull fritidssysselsättning. Vi vill också skapa en plats som skall fylla andra med glädje då de passerar platsen

Klimatfrågan är också vår…

Vår vision och våra inriktningar har fallit på plats efter långa dialoger om miljön, de naturliga ekologiska kretsloppen som finns, behovet att ta hand om naturen och jorden för framtidens skull men också behovet att ta hand om människan och dela på alla resurser på ett balanserat sätt med rättvis fördelning. Detta för att vi känner att våra unga vuxna, våra barn och barnbarn också måste ha en välmående värld i framtiden. 

Behovsinventering

Behovsinventering

Intervjuer

Behov & Önskningar 

När man gör en behovsinventering inför en permakulturdesign tar man reda på allt som är viktigt hos aktörerna / människorna på platsen för att kunna se i vilken riktning designen skall skapas. Vi har ett syfte och vi använder oss av en metod.

 I vårt fall är det en dröm jag haft under många år som skall få bli verklighet och min man finns med i varje steg på vägen för att dela glädjen det ger oss och vår familj.

 

M Lewis

Certifierad Permakulturdesigner

Syfte 

Syftet med projekt Permakultur Västergården var från början att använda mig av de lärdomar och verktyg som kursen Permakulturdesign tillhandahöll och att projektet skulle utmynna i en faktisk start av en design som jag och min man skulle kunna förverkliga, använda och utveckla. Idag har även syftet utvecklats. Idag är syftet med projektet att en dag stå med mitt dokument som Diplomerad Permakulturdesigner med allt vad det innebär i handen. Jag har i min vidareutveckling av designen utgått från platsens förutsättningar och den vision som togs fram baserat på den information som framkom i intervjuer som genomfördes. Utifrån visionen vaskades det fram fyra inriktningar.

Metod 

Platsens förutsättningar har observerats sedan hösten 2016. Utöver detta har information samlats in från olika databaser. Metoden innefattar även djupintervjuer av aktörerna / människorna på platsen samt ytterligare intervjuer med deras barn. Dessa sammanvägda intryck har nu konkretiserats i det nya projektet. I analysprocessen och i arbetet att ta fram vision och inriktningar har vi kunnat gå tillbaka till våra insamlade data och material när vi behövt.

Genomförandet av själva designen är ett arbete som ligger på Mrs Lewis, med stöd och support av Mr Lewis.

Människorna på gården

Mrs & Mr Lewis

MEd familj

Låt oss fyllas med lycka

Tillsammans delar vi med oss till varandra av våra önskningar och framtidsdrömmar, vi kryddar med olika åsikter och viljor tills de mynnar ut i en samstämmig melodi där vi båda är med och skapar framtiden tillsammans, för att vi kan och vill och för att vi är starkast tillsammans! 

 

M Lewis

Certifierad Permakulturdesigner

Tillsammans

För varandra & framtiden

Detta är vår möjlighet att skapa något tillsammans som kommer finnas och skapa glädje långt efter att vi lämnat gården vidare för andra att en dag ta hand om och bruka.

Livskvalité

Mr Lewis

Simon Lewis, delägare av Västergården tillsammans med sin fru Mireille. Simon är uppväxt i staden Bristol i Wales och flyttade till Sverige 2014 efter att ha träffat Mireille.

Simon arbetar heltid som anställd på ett företag och engagerar sig i gårdens drift på fritiden. Gården är betydelsefull för Simon eftersom den genererar en meningsfull fritid och platsen med omnejd erbjuder trevlig rekreation. Här vill han kunna välkomna vänner med familj och det ska finnas gott om plats med aktiviteter för alla där livskvalité och glädje skall kanta alla dagar. 

Simons fritidsintresse är golf, långfärds-skidor och att besöka närliggande badsjö. Personlig målsättning för 2020: Ladan har blivit en biljardhall och tvättstugan är renoverad invändigt.

Simon uppskattar idén att förvandla gården till en kunskapsnod för permakultur. När gården erbjuder kursverksamhet ser han sitt engagemang i flertal av de planerade projekten.  

Han är en social person som gillar att ha folk omkring sig men som en vän av ordning ser han gärna att alla besökare har tillgång till eget boende och att alla aktiviteter sker utanför den privata sfären.

Krydda & Livskvalité för Mrs & Mr Lewis

God mat med självhushållning på massor av olika grönsaker är en av de saker som vi älskar säger de i mun på varandra.

Att kunna gå ut i hönsgården och plocka in ägg från våra egna hönor är lycka och livskvalité.

Att äta bra lagad mat är bäst säger Mr Lewis, jo svarar Mrs Lewis men att laga mat har alltid varit en passion och något som jag verkligen älskar att göra också… de ler samtidigt som de pratar vidare om vilken mat som smakar bäst…

Så vad lagar ni helst?

Det är blandat svarar Mrs Lewis, allt från en härlig ankstek med potatisgratäng till en omelett med sallad på kirskål, kärleksört, tomater, jordreva och blomblad från ringblommorna.

Åh, det låter spännande, delar ni med er av recept? Ja, varför inte svarar Mrs Lewis, titta in på vår sida för recept… Varsågod!

Tack, vi ses och hörs en annan dag! /Nadja

Njutning

Mrs Lewis

Delägare av Västergården tillsammans med sin man Simon.
Mireille är född i Göteborg och flyttade till Stockholm som liten. När det var dags att börja skolan flyttade familjen till Sörmland där Mireille växte upp på en gård med självhushållning. Mireilles mamma är trädgårdsmästare och sömmerska och hennes far är byggmästare och träkonstnär.

Mireille arbetar deltid som konsult inom webbdesign och marknadschef, men drömmer om att försörja sig på sitt engagemang i Västergården och skapa lönsamhet kring temat permakultur.

Mireilles stora fritidsintresse är träning, långfärdsskidor och hälsa, det egna företaget, trädgårdsarbete och självhushållning. 

På denna plats kan hon få utlopp för sin kreativitet samtidigt som gården tjänar som både hem och arbetsplats. Personlig målsättning för 2020: kursverksamhet bedrivs och alla funktioner kring verksamheten skall vara iordningställt.

Mireille kommer hålla i marknadsföring, planering och genomförande av kurser av olika slag. I det längre perspektivet ingår även gårdsförsäljning av hantverk m.m. Västergården formas löpande till en visningsträdgård och ingår som en praktisk del av kursverksamheten. Mireille är en driven person och är också den som utför de flesta projekten på gården.

Som möbel- och interiörsnickare har hon välbehövd praktisk kunskap inom snickeri, hon har en bred kunskap inom odling (med en mor som är trädgårdsmästare) och efter universitetsexamen som marknadschef och webbdesigner har hon specialiserat sig på social- och digital marknadsföring.