Select Page
Bygdens historia

Bygdens historia

Bygdens Historia

Startar på Stenåldern

Västergården sedan 1761

Gårdstomten har haft sitt namn dokumenterat i text sedan Storskiftekartorna i byn 1761 och laga

skifteskartan 16 februari 1865 och herr och fru Lewis återtog sitt gårdsnamn ”Västergården” 2018,

efter förslag från Södermanlands läns museum och Lantmäteriet. Den mark vi kallar ”skogsträdgården” i arbetet var när Mireille och Simon Lewis köpte gården oklippt ängsmark där kor betat  och som sedan dess varit orörd ängsmark.

M Lewis

Certifierad Permakulturdesigner

Granhed

Med anor från stenåldern

Byn Västra Granhed tillhör Floda socken och har anor sedan stenålders. Ett antal lösfynd har gjorts som visar att det funnits bosättningar här i Västra Granhed redan då. Byn är ett riksintresse för kulturmiljövården.

Under 1800-talets andra hälft fram till tidigt 1900-tal fanns drevs en industri på orten och så sent som fram till mitten av 1900-talet präglades bygden av en rad verksamheter och samlingsställen. Stöttastensvägen som går från Östra Granhed mot söder användes som farväg då man fraktade myrmalm från Flodaskogarna till Hällefors Bruk.

SMÅSKALIGT

Jordbruk med självförsörjning

Under 1950 och 1960-talet drevs Västergården av familjen Arnoldsson som hade mjölkkor, hästar, får, höns på gården. Under 1980- och 1990 talet fanns det köttdjur (kor) på gården som sedan avvecklades i slutet på 1990-talet.

Gården har gått i arv genom generationer och såldes 2016 till Simon och Mireille Lewis, som nu planerar att ge nytt liv åt gården och bygden, samt sätta Permakultur och Skogsträdgårdsodling på kartan i Södermanland.

Byn Västra Granhed är tillsammans med Södra och Östra Granhed mycket väl dokumenterade i äldre kartmaterial ända från 1636. Därmed är även dessa byar en av de absolut äldsta med ekonomisk kartläggning och ägarlängd från första halvan av 

1600-talet i Sverige och stämplat som kulturbygd.


Grannar har berättat att det som nu ska bli en köksträdgård i Nordvästliga delen av skogsträdgården var för länge sedan berikat med potatisland, grönsaksland och bärbuskar och i skogsträdgården fanns fruktträd som sedan avvecklades för att ge plats åt djur och bete.

Under de år när gården hade stora grönsaksland och fruktträdgård var gården självbärande på mat…. 

Gammalt blir renoverat för att ge glädje

Gårdens jordkällare användes under åren av självförsörjning flitigt men har varit igenbommad sedan 1979. Jordkällaren öppnades upp 2018 efter att komposthögen framför dörren grävts bort och rensades från gammal sylt, saft m.m. som stått där de senaste 40 åren.

Det var fantastiskt att man kunde känna både på smak och doft vilken sorts innehåll varje burk hade då vi öppnaden dem och lät innehållet återföras som organiskt material till naturen.

Blankt blad får mönster

Blankt blad får mönster

Drömmar

visioner med deadline

Start 2016

Redan hösten 2016 innan snön överraskade oss och dolde marken över hela det vackra landskapet med snö började jag inspektera vad som växte på gården… 

Under vintern och tidig vår renoverade vi sedan huset under kvällarna och helgerna. Husen renoverades enligt gammal byggnadsvård. 

M Lewis

Certifierad Permakulturdesigner

Att skapa framtid

Att slå rot & jorda sig

Hur vill vi växa, vad vill vi skörda, hur kan vi bidra till en bättre värld och en levande landsbygd samtidigt som vi njuter av vår existens och skapar oss själva livskvalité.

Att bygga jordens resurser där vi är och utvecklas till de vi vill vara….

1000 möjligheter

Jag hade läst om Permakultur och hållbar odling under lång tid och visste redan att så som mina föräldrar odlat under min uppväxt och så som jag var van att tänka redan var grundat i det som heter “Permakultur” i min värld idag. 

Nu var det dags att prata om framtiden tillsammans och se hur vi tillsammans kan skapa en framtid som vi båda vill ha med hjälp av denna underbara metod. Vilken fantastiskt underbar möjlighet,… och det följer ytterligare många fler möjligheter på stigen vi går…