Välj en sida

Platsdata

Geografiska förutsättningar

Västra Granhed, Södermanland

Odlingslandskapets geografiska förutsättningar för gården har sammanställts utifrån data från SLU, SGU, SMHI av WMO definierade normalperioden 1961- 1990. Odlingszoner är hämtade från ”Riksförbundet Svensk Trädgård” webb sida. Lantmäteriet och väderstationen i Floda. Provtagningar på jord och vatten samt personliga studier på gården har varit viktiga. Även appen Sun Seeker som komplement till observation kring solens rörelser och skapande av skuggor har varit till stort stöd.

M Lewis

Certifierad Permakulturdesigner

Vision och konceptkarta

Vision och konceptkarta

"The Big Picture" En Visionskarta är den stora bilden av platsen och Konceptkartan är nedbrytningen av den stora bilden i mindre bitar... M Lewis Certifierad Permakulturdesigner   Visionen - Här låter du dina tankar springa loss och vara vilda, kasta in spännande...

Resurser och Flöden

Resurser och Flöden

  Gårdens & Omgivningens resurser En hel del flöden ifrån och till platsen finns i både fysisk och icke-fysisk form. Här är de resurser och de flöden som vi ser nu innan gården och gårdens permakulturdesign börjar ta form. Att förstå och tänka i...

Zoner

Zoner

    Rörelsemönster Rörelsemönstret skiljer sig oftast åt på en tomt under året och ju mer gården utvecklas ju mer kommer våra mönster och Permakulturzoner  förändras. .M Lewis Certifierad Permakulturdesigner Mönster Förändring skapar mönsterKöpet går...

Vision och Inriktningar

Att bygga en framtid Efter att aktörernas intervjuer analyserats ytterligare en gång och ny information framkommit sedan det gjordes för första gången ett år tidigare har består visionen men den har fått en ny betydelse och de olika nyckelorden kommer få ny...

Övergripande

Microklimat

Västergårdens marker spänner över områden med olika typer av mikroklimat. Från norr till söder har områdena döpas till: Skogshagen, Norra bergsskogen, Skogsträdgården, Södra bergsskogen, Fälthagen och Åstranden.

Man kan konstatera att det är en tillgång i sig att alla dessa mikroklimat finns att tillgå på gården. Det ger brukarna möjlighet att hitta lämpliga mikroklimatnischer under årets säsongsvariationer, vid ihållande säsongsotypiskt väder och då makroklimatet förändras över tid.

Gårdens olika platser har helt olika typer av mikroklimat vilka kommer att på sikt beskrivas i detalj på webbplatsen, då samma typer av växter träd är placerade i de olika områdena och kan komma att skilja sig i utveckling pga detta. 

Alla områden med sina specifika förutsättningar tillför gården värde i ett varierat landskap och ska därför inte glömmas bort. 

 

Västergården 

N 59° 6’ 53’’, E 16° 25’ 42

Gården med marken ligger på 50 m höjd över havet. Gårdens platskoordinater är N 59° 6’ 53’’, E 16° 25’ 42’’ och är belägen Södermanlands Län i Katrineholms kommun, angränsande till Flens kommun. Fastigheten har adress Västra Granhed Västergården 1. 

Vid start av skogsträdgårdens permakulturdesign har platsen en årsnederbörd på ca 600 mm med 30 mm fördelning/månad och med 25 mm nedkommande i form av snö. Nederbörden under vegetationsperioden är 350 – 400 mm och årsavdunstningen är ca 400 mm med potentiell årsavdunstning på 600 mm.

Grundvattennivåerna (både i små och stora magasin i Södermanland ligger just nu mycket under det normala.  Detta betyder att regnvatten-skörd är av mycket stor vikt och även återanvändning av vatten är viktigt att tänka på i detta område.

Årsmedeltemperaturen är 5°C med en medeltemperatur i januari på 4°C och juli på 15°C. Platsen har 950 soldagar, 40 klara dagar, 180 mulna dagar med en medlemolninghet på 65%.

Odlingszonen är 3. Sista nattfrosten skiljer sig från år till år men snittat landar den på 1 maj och den första besöker oss 1 oktober.

Temperatursumman beräknat på Breddgrad och nöjd över havet är, 1340 dygnsgrader ºC .