Välj en sida

Kartläggning

Permakultur VÄstergården

Sedan 2016

För att kunna skapa en design har kartläggning genomförts av aktörerna på plats, deras familj, Mr & Mrs Lewis kunskaper / färdigheter och utbildningar samt platsens egna förutsättningar. 

Allt är sammanställt och dokumenterat för att ligga tiill grund för platsens permakulturdesign och fortsatta utvecklande.

Platsen kommer också att stå värd för arbetet inför Certifieringen av Mrs Lewis som Diplomerad Permakulturdesigner om några år.

M Lewis

Certifierad Permakulturdesigner

Kartläggning

Platsens förutsättningar

Gårdens förutsättningar har sammanställt främst utifrån SMHI’s och Lantmäteriet’s uppgifter tillsammans med Sun Seeker mobilapplikation och provtagningar samt personliga studier på plats på gården 2016 – 2018. 

Gårdens mark

2016-års gårdsmark var i stort sett obrukad. Runt husen hade gräset hållits klippt men för övrigt var marken vildvuxen så när som på ett par åkrar som stått orörda.

Gräs och ängsblommor hade fått växa fritt och berika mångfalden. Åkersorken hade brett ut sig ordentligt över åkermarken ovan husen och varje kvadratmeter innehöll flertal hål ner till alla underjordiska gångar och det gick inte att gå över fältet utan att snubbla.

Västergården var en fantastisk möjlighet att få börja från scratch, ett blankt blad att börja teckna framtida möjligheter på, vilket både var utmanande och fantastiskt roligt.

Att få skapa något från början har gett oss både ökad kunskap, fler erfarenheter och vetskapen att så fort du skapar något, förändras förutsättningar och du måste studera och observera igen för att ta rätt beslut nästa gång i designprocessen.

Delar av en helhet

Zoner, Biotop, Platsdata, Sektorer, Resurser m.m.

Vision och konceptkarta

Vision och konceptkarta

"The Big Picture" En Visionskarta är den stora bilden av platsen och Konceptkartan är nedbrytningen av den stora bilden i mindre bitar... M Lewis Certifierad Permakulturdesigner   Visionen - Här låter du dina tankar springa loss och vara vilda, kasta in spännande...

Tidsimplementering

Tidsimplementering

Använd din energi väl Det är viktigt att inte bränna ut sig, därför är det också viktigt att det finns en plan för implementering av designen och att den är SMART. M Lewis Certifierad PermakulturdesignerAtt skapa en  Permakulturdesign Att få saker på plats och låta...

Resurser och Flöden

Resurser och Flöden

  Gårdens & Omgivningens resurser En hel del flöden ifrån och till platsen finns i både fysisk och icke-fysisk form. Här är de resurser och de flöden som vi ser nu innan gården och gårdens permakulturdesign börjar ta form. Att förstå och tänka i...

Zoner

Zoner

    Rörelsemönster Rörelsemönstret skiljer sig oftast åt på en tomt under året och ju mer gården utvecklas ju mer kommer våra mönster och Permakulturzoner  förändras. .M Lewis Certifierad Permakulturdesigner Mönster Förändring skapar mönsterKöpet går...

Vision och Inriktningar

Att bygga en framtid Efter att aktörernas intervjuer analyserats ytterligare en gång och ny information framkommit sedan det gjordes för första gången ett år tidigare har består visionen men den har fått en ny betydelse och de olika nyckelorden kommer få ny...

Människorna på gården

Människorna på gården

Låt oss fyllas med lycka Tillsammans delar vi med oss till varandra av våra önskningar och framtidsdrömmar, vi kryddar med olika åsikter och viljor tills de mynnar ut i en samstämmig melodi där vi båda är med och skapar framtiden tillsammans, för att vi kan och vill...