SkogsträdgårdsMagi

                för skogsträdgårdsfolk

Blog

Permakultur Concept Map

Att skapa en bild av framtiden i detalj. 

När man skapar en konceptkarta över sin plats tittar vi på exempelvis visionen av en skogsträdgård och börjar planera in mer i detalj vad den skall innehålla. Har jag en vision om en nötlund är det i konceptplanen jag börjar skriva ner vilka sorters nötträd lunden innehåller och vart valnötter, hassel, mandel skall stå.

 

Västergården ett blankt blad
vision och drömmar
Vision över skogsträdgården mrs lewis garden

En Konceptkarta är när vi bryter ner alla visioner i små bitar och börjar skapa alla olika delar. Vad innehåller platsen för umgänge?  Det kan vara en pergola, utekök, en eldstad, solstolar, cafébord eller annat…

Alla olika smådelar i drömmen. 

På Västergården skapades den första Konceptkartan 2017, en ny skapades 2018 och 2021 har vi reviderat visionen för att mappa den bättre mot nya drömmar.

Vissa delar har följt med sedan 2017 men fått en ny innebörd i konceptkartan medan vissa saker har tillkommit.

Under 2022/2022 kommer en del av designen som skapades att revideras ytterligare. 

 

 Concept MAP

Pieces of a Cake.

Plantera perenna grönsaken sparris

Att se detaljerna – Vad skall alla delar innehålla. Vad har vi för behov och hur kan vi fylla varje del med element som uppfyller våra behov.

På Västergården i Mrs Lewis Garden har vi börjat mappa om våra konceptkartor med andra element som fortfarande stödjer visionen och systemen men med ökad resiliens. 

Visionen om en köksträdgård finns fortfarande kvar men nu i konceptkartan när vi tittar närmare på vad den innehåller skapar vi en ny struktur och arbetar om den för att skapa en mer hållbar struktur med ett ökat inslag av perenna växter.

Detta pga hur världen idag ser ut. Vilket blev ännu tydligare nu, även om detta planerats sedan hösten 2021, trodde nog ingen att Ryssland skulle öppna ett krig mot Ukraina mars 2022. 

Att skapa en köksträdgård med prunkande mycket ätbart i kombination med blommor som drar till sig pollinerare för ökad pollinering i detta område.

 

 

 

^

Skogsträdgård

Vilka ätbara växter skall få plats här, skall den delas upp på några olika sätt, vill nötträd samsas på en del och bär och frukt på en annan?

^

Område för Återhämtning

Stolar, bord, Yogaplatser, kortklippt vitklöver för att kunna breda ut en filt.

^

Nötlund

Vilka nötter kan växa hos oss? Nöter från både barrträd och lövträd.

^

Biologisk mångfald

Exakt hur skall jag öka den biologiska mångfalden på de olika ställena, vad behövs och vilken biologisk mångfald kommer varje plats stödja?

REFERENSER
Egen kunskap, idéer, erfarenheter och känsla – Mireille Lewis
Platsens förutsättningar – Mrs Lewis Garden, Västergården, Katrineholm, Odlinszon 3

0 kommentarer

Skicka en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Join

Work With Me