Välj en sida

Resursen & Flöden

Västergården
 

Gårdens & Omgivningens resurser

En hel del flöden ifrån och till platsen finns i både fysisk och icke-fysisk form. Här är de resurser och de flöden som vi ser nu innan gården och gårdens permakulturdesign börjar ta form.

Att förstå och tänka i ”Resurser” 

Att se det på gården och i omgivningen som möjligheter till resurser är ett sätt som också ökar idéerna kring återbruk och att värdesätta saker och icke fysiska ting på en helt ny nivå.

Fysiska resursflöden till & från platsen

Just nu under ”Uppbyggnadsfasen av gården är det fysiska inflödet mest i form av byggnadsmaterial och fysiska gåvor från nära och kära för att skapa ett livsverk. Det vi idag får från gården är avkastning från tidigare insats.

Till Platsen
 • Vad
 • El
 • Byggmaterial
 • Livsmedel/Mat
 • Plantor
 • Gödsel
 • Foder
 • Drivmedel
Från Platsen
 • Gödsel
 • Ägg
 • Avelsfåglar
 • Sopor
 • Avloppsvatten
 • Kött

Icke fysiska resursflöden till & från platsen

Icke fysiska resurser är idag till största delen ett flöde av tid pengar och energi, olika mycket olika månader och från platsen även genererad positiv energi och livskvalité

Till Platsen
 • Tid 
 • Pengar
 • Energi / EL
Från Platsen
 • Tid genom lönearbete
 • Pengar – Utgifter för drift, underhåll, renovering
 • Kunskaper som delas på soc. media
 • Livskvalité
 • Positiv energi & Glädje

Resurser som används regelbundet på platsen

Resurser på gården

Fysiska
 • Vatten
 • Odlingsjord
 • Kompost
 • Verktyg / Redskaop
 • Träd om det behövs
 • Vänners arbetskraft
Icke fysiska
 • Internet
 • Boendes vilja att utvecklas
 • Vänners goda energier och råd
 • Skaparenergin hos boende

Kunskaper och färdigheter

Icke fysiska resurser är idag till största delen ett flöde av tid pengar och energi, olika mycket olika månader och från platsen även genererad positiv energi och livskvalité

Kunskaper & Färdigheter hos boende på platsen
 • Odlingskunskap
 • Kunskap om beskäring trädoch buskar
 • Växtfärgning
 • Slaktkunskaper
 • Kunskap i att stycka kött och ta hand om inälvsmat
 • Matförädling
 • Matlagning för stora grupper
 • Vild matidentifiering och tillagning
 • Miljövänliga utomhus- och inomhusfärger
 • Presentationer
 • Svampkunskaper (plocka & ta hand om)
 • Rörmokarkunskaper
 • Interiörsnickeri
 • Möbelrenovering
 • Webbdesigner
 • SäljareMarknadschefs utb.
 • Digitalt socialmedia
 • Företagsekonomi
 • Administration
 • Trädgårdsodling
 • Akutsjukvård / Vård
 • HLR utbildad
 • Leg. Sjuksköterska
 • Byggnadskunskap (hus)
 • Försäljning
 • Renovering av gamla byggnader
 • El-kunskaper
 • Plantering
 • Kunskap i att ta hand om djurfoder från mark & skog (sly, hö, torkning av nässlor mm).
 • Djurhållning, flera olika sorters djur
 • Gjutning
 • Saftning & syltning
 • Fermentering
 • Torkning av mat
 • Konditorkunskaper (bakning, mjukt och hårt bröd, kakor m.m.)
 • Att hålla i utbildningar
 • PDC

Outnyttjade resurser på platsen

Platsens ännu outnyttjade resurser.

Fysiska
 • Regnvatten
 • Ängar
 • Sol
 • Skogsavsnitt
 • Loven
 • Lillstugan
Icke fysiska
 • Kompetenser

Resurser i omgivningen

Resurser i den närmaste omgivningen

Fysiska
 • Fantastiska vänner med samma intressen
 • Tåg
 • Skola
 • Affärer
 • Bygdegård
 • Badstrand
 • Biodlarförening i närheten
 • Sågverk
 • Skog
 • Skidspår
Icke fysiska
 • Grannar med kunskaper och kompetens
 • Energi och glädje hos de snälla grannarna

Resurser som saknas

Resurser som vi saknar som skall arbetas vidare på…

Fysiska
 • Konstruktioner
 • Trädgårdsland
 • Bikupor & Bin
 • Insynsskydd
 • Vindskydd
Icke fysiska
 • Tid (beroende på hur fort man vill ha saker klart)