Välj en sida

Tidplan för implementering

Permakulturdesign

Använd din energi väl

Det är viktigt att inte bränna ut sig, därför är det också viktigt att det finns en plan för implementering av designen och att den är SMART. 

M Lewis

Certifierad Permakulturdesigner

Att skapa en 

Permakulturdesign

Att få saker på plats och låta alla element få bli verklighet är inte alls självklart. Det gäller att planera väl och att skapa tid för implementering av sina drömmar, annars kommer de att förbli drömmar utan förankring i verklighetens vardag.

Tidsimplementering 

En av de viktigaste sakerna är att sätta smarta mål.

Det skall vara enkelt och det skall vara möjligt, annars blir det inte gjort. 

Här kan du läsa mer om detta sätt att sätta upp sina mål och hur man sedan fortsätter arbetet med att ta hand om designen och upprätthålla den på ett smart sätt med hjälp av ”Perma-Lean”…