SkogsträdgårdsMagi

                för skogsträdgårdsfolk

Blog

Varför en skogsträdgård

Vad är så speciellt med en skogsträdgård engelskans ”forest garden” jämfört med en ordinär svensk trädgård? 

”Visionen om en hållbar framtid finns i skogsträdgården.”

Skapa en egen design odla ätbart i flera nivåer vision

Om vi skall tro på det vi läser i media att det finns stor risk för att tillgången på mat förändras kommer vi alla stå inför faktum att det kommer att vara en brist på tillgång på vissa varor. Klimatförändringen påverkar och därför måste vi arbeta för en förändring.

Hos oss förarbetar vi inför denna tid, för när den väl är här… är det för sent att börja. Vi arbetar för ett bättre klimat, för mat på bordet, för att bygga upp platsens naturliga resurser och för att öka den biologiska mångfalden över och under jord. 

Skogsträdgård för liv

Om alla bin i världen skulle dö ut, är mänskligheten utplånad inom fyra år. Nästan allt vi äter är direkt eller indirekt beroende av pollinerande insekter.

Vad är bra med en skogsträdgård. Vad kan den generera i värde och för vem? 

En skogsträdgård kan generera en hel del värde på oerhört många olika plan…

 

  • Skogsträdgården som kolsänka
  • Matproduktion av frukt och bär
  • Produktion av stapelgrödor
  • Klimatsmart
  • Plats för att kompostera trädgårdens resurser
  • Bygga upp platsens naturliga resurser
  • Ökad biologisk mångfald ovan jord
  • Ökad biologisk mångfald i jorden
  • Ger livsenergi och skapar trygghet
  • För energiåterhämtning och ro

Skogsträdgården er oss snittblommor på borden, fyller skafferi, hyllor, lådor och jordkällare med näringsrik mat och välsmakande kryddor, inläggningar, konserver saft, must, vin, gelé, desserter och mycket mycket mer.

Den ger själen ro och trygghet, den fyller oss med lycka och livslust när vi vandrar i den och jorden vi gräver i gör oss lyckliga och friska. Det som växer i vår trädgård har ett höre näringsvärde än det som fått snabbväxa i näringsfattig jord med tillskott av konstgödsel för att producera snabb avkastning.

Den ger oss i vår växtzon (3) även exotiska inslag och många örter och medicinalväxter kan med fördel odlas här.

 

Skogsträdgårdens buskar
^

Skogsträdgården som kolsänka

Låt oss sprida insikten om hur mycket en förändring från trädgård med gröna gräsytor till en  skogsträdgård skulle kunna göra skillnad…

Läs mer

 

^

Den biologiska mångfalden

Vi överkonsumerar vi skövlar skogar och utrotar mångfalden genom att vi förstör ekosystemen. Vi måste förändra. och göra rätt…

Läs mer

 

^

Hög avkastning till låg insats

Att ha en skogsträdgård ger en hög avkastning till en låg insats av jobb Det är en fantastisk möjlighet om du har en. bit land eller en trädgård. 

Läs mer

 

Det är något särskilt magiskt att få plocka frukter i sin egen trädgård.

Sen är det det där magiska med att plocka frukt och grönt i sin egen trädgård. Ett äppelträd ger mig frukt på bordet, mat åt insekter och binas larver får ta del av äppelblommornas pollen för att växa sig friska och starka i bisamhället, nektar som våra pollinatörer använder sig av till mat och honungsproduktion. 

Livskraftigt står trädet där och producerar år efter år… Vissa träd kortare tid och andra träd i 100 år.

Det är faschinerande att tänka att det är 100 år av livgivande på så många olika plan. 

ramslök en god perenn grönsak
VART ÄR VÄRLDEN PÅ VÄG

Inga bin, ingen pollinering, inga växter, inga djur, inga människor.

En minskande biologisk mångfald hotar vår matförsörjning, vår tillgång till rent vatten, vår ekonomi, hälsa och livskvalitet.

Friska och robusta ekosystem är själva grunden för långsiktigt hållbara samhällen. 

Ju större mångfald som finns inom dessa naturliga nivåer, desto mer motståndskraft och livskraft finns det i naturen. Med stor motståndskraft, eller resiliens, i ett biologiskt system är det bättre rustat att klara av yttre hot av olika slag. Som exempelvis en allt varmare planet.

När skall människan vakna och förstå att vi måste agera nu, inte sen, inte imorgon utan Nu…. Världens insekter mår inte bra. Vi är mitt inne i en massutrotning av världens djur- och växtarter – en miljon växt- och djurarter är hotade av utrotning, och med dem flera viktiga ekosystemtjänster som pollinering.  I Sverige är en tredjedel av våra vilda biarter hotade.

Regeringar, även vår i Sverige, måste sluta sätta företagens vinstintressen först och hitta hållbara sätt att producera och konsumera livsmedel samt andra produkter som idag utarmar vår natur. De måste höja ambitionen och skapa starka överenskommelser som hjälper oss att bromsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader och kraftigt minska våra koldioxidutsläpp.

  

 

 

Vi lever i en verklighet där Skogsstyrelsen har misslyckats med både det nationella miljömålet skapa och behålla levande skogar och att säkerställa att det svenska skogsbruket bedrivs i linje med EU:s naturvårdsdirektiv. Under nuvarande ledning för Skogsstyrelsen har naturvårdsarbetet successivt monterats ned. Vilket påtalats av flera aktörer i fler nivåer utan att ha fått gehör. Hur är det ens möjligt.

Det är hög tid att vi skapar mat och boplatser åt den biologiska mångfalden i våra trädgårdar överallt, inte bara på landet utan även i stan. Flera olika studier visar på att insekterna minskar globalt. Till exempel visar en undersökning att landlevande insekter minskat med ungefär 30 procent över 30 år. En annan undersökning visar att en fjärdedel av jordens kända arter av bin inte har observerats de senaste 20 åren. 

Att återuppbygga våra platsers resurser är en del av arbetet vi kan göra i våra trädgårdar. Återskapandet och restaurering innebär inte bara att naturen ges en möjlighet att läka. Det är avgörande för att bevara den biologiska mångfalden, skapa tillräckliga livsmiljöer åt hotade arter och för att återskapa viktiga ekosystemtjänster. Naturen är dessutom ett viktigt verktyg för att motverka klimatförändringar.

Källor: WWF, Naturskyddsggöreningen & Greenpeace

Att ha frukter, bär, grönsaker, örter och medicinalväxter hemma i trädgården. Självförsörjning ger en grad av trygghet.

En stor anledning till att ha en skogsträdgård förutom de klimatsmarta fördelarna är att jag finner en stor trygghet i att ha mat hemma. Jag tycker även att hemodlat är godare med mer smak och jag vet att grönsaker odlade på näringsrik jord i min täckodling är näringstätare  än de grönsaker som producerats i växthus utomlands.

Jag gillar även att påta i jorden vilket gör att jag får glädje av mina grönsaker flera gånger, både när jag planterar dem, när jag tar hand om dem, när jag skördar och äter dem. Jag finner det viktigt att mina barnbarn lär sig vart mat kommer ifrån och att bygga upp en plats som kan generera både nötter till olja och mjöl, frukt och bär till sylter, safter gelé och vin samt rotfrukter, olika perenna grönsaker men även ettåriga kulturväxter och bönor m.m.

 

REREFERNSER
Egna erfarenheter & åsikter – Mireille Lewis
Arbete för biologisk mångfald – WWF
Kolsänka – Skogsträdgårdsbloggen
Arbete för biologisk mångfald – Naturskyddsföreningen
Arbete för biologisk mångfald – Greenpeace

 

0 kommentarer

Skicka en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Join

Work With Me